Буяльська Тамара Болеславівна

Резюме

 

Буяльська Тамара Болеславівна – кандидат філософських наук. Наукове звання доцента присвоєно 27 липня 1989 р. Професор МКА. Заслужений працівник народної освіти України.

Засновник кафедри культурології. Очолювала кафедру з 1 лютого 1990 року до вересня 2012 р. Професор кафедри ФГН з 2012 р.

         Розроблена авторська концепція гуманізації технічної освіти, що впроваджується в практику навчально-виховного процесу з 1990 р. З ініціативи і під керівництвом автора в нашому університеті у вересні 1990 р. створений Центр культурології і виховання студентів, унікальні художні музеї, такі як: “Меморіальний музей Ф.З.Коновалюка”, “Музей сучасного Подільського мистецтва” та ін. На принципово нових засадах запроваджувала систему гуманістичного виховання студентів ВНТУ.

         З 1993 року започаткована і реалізується з постійними інноваціями у навчальному процесі нова форма гуманітарного заняття “Культурологічний практикум”.

         На протязі всієї трудової діяльності бере участь у різноманітних культурно-просвітницьких заходах на рівні міста, області, держави (як лектор-науковець, як організатор, як член оргкомітету, як член журі,  як безпосередній учасник, тощо).

         З 1990р. є директором Центру культурології і виховання студентів (на громадських засадах);

1992-2008 роки – проректор з виховної роботи та наукової роботи в галузі гуманітарних наук.

         1992-2008 роки – головний редактор університетського часопису “Імпульс”;

         З 1993 року – член редколегії наукового журналу “Вісник ВПІ”;

         1995-2000 роки член експертної Ради з гуманітарних наук при Міністерстві освіти України;

         З 2000 року – директор Інституту гуманітарно-педагогічних проблем та виховання.

         Член Національної спілки журналістів України.

Ініціатор, організатор та постійний учасник (пленарні та секційні засідання) всіх міжнародних науково-практичних конференцій "Гуманізм та освіта", що проходили у ВНТУ в період 1992-2010 рр.    

Учасник міжнародних конференцій ІМЕКО (1994 рік – м.Турін, Італія; 1997 рік – м.Тампере, Фінляндія; 2000 рік – м.Відень, Австрія). Доповіді, з проблем вимірів рівнів художнього сприйняття та формалізації експертних оцінок мистецьких творів в нечітких множинах, підготовлені в співавторстві з академіком Б.І.Мокіним і опубліковані в наукових збірниках конференцій (англ. мова).

         Брала участь в міжнародній конференції IAUP, що проходила у 1999 році в Брюсселі (Бельгія) і була присвячена критеріям сучасної університетської культури. Виступала з доповіддю про методологічні засади формування і функції Центру культурології у нашому університеті. Тези доповіді опубліковані: XII Triennial Conference. Touchstones for a  Modern University Culture. – Brussels, 11-14 July 1999. Proceedings, p.44.

         Була керівником і безпосереднім виконавцем трьох наукових держбюджетних тем:

-         Гуманізація технічної освіти в контексті процесів національно-культурного відродження України (1994-1996 рр.);

-         Гуманітарні дисципліни в технічному університеті та їх вплив на формування особистості спеціаліста (1997-1998 рр.);

-         Дослідження змісту духовних потреб студентів технічного університету та розробка методик виховання гуманістичних орієнтацій спеціаліста в системі вищої освіти (1999-2001 рр.).

Внесла певний вклад в отримання університетом у 1995 році гранту на виконання проекту по Європейській програмі “Темпус-Тасіс”. У 1995-1996 рр. активний  учасник виконання цієї програми. 2004-2006 рр. – керівник (від ВНТУ) і учасник виконання за програмою Tempus Проекту “Європейська практика студентського самоврядування в університетах України”.

         Урядові нагороди: Медаль “За трудовую доблесть” – Указом Президії Верховної Ради СРСР від 20 серпня 1986р. К № 300764; Почесне звання “Заслужений працівник народної освіти України” – присвоєно Указом Президента України від 20 червня 1996р. №672.

За досягнення в гуманітарній діяльності та виховній роботі нагороджена почесними дипломами та грамотами університету, обласної Ради народних депутатів, облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки.

         Підготовлено більше 150 наукових статей і публікацій. Автор посібників "Робота кураторів академічних груп у вищому навчальному закладі" (у співавторстві Прищак М.Д., Мацко Л.А); "Практична культурологія" (у співавторстві з Сідлецькою Т.І.); співавтор та редактор довідниково-методичного посібника про ІнГППВ; методичного посібника для студентів І-ІV курсів "Гуманітарна складова технічної освіти ВНТУ" (8 статей).

         Коротка біографічна довідка про Т.Б.Буяльську увійшла в словник: Жінки України: Бібліографічний енциклопедичний словник. – К.: Фенікс, 2001. – 560 с. С.-59.